2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Velilerimiz için Önemli DuyuruSayın Velimiz,

Lisemizin elde ettiği başarıda velilerle iletişim ve işbirliğinin öneminin bilincindeyiz. Bu kapsamda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başında siz velilerimiz tarafından yapılması gereken işlemler aşağıya çıkarılmıştır.

1- YATILILIK İŞLEMLERİ:

Okulumuz pansiyonlu olup yatılı kontenjanı 25 kız ve 25 erkek öğrenci olarak belirlenmiştir. Pansiyonumuza öncelikle kız - erkek il dışı öğrenciler kayıt edileceklerdir. Boşluk olduğu takdirde il içinden uzak semtlerdeki öğrenciler okul açıldıktan sonra yerleştirilecektir.

Çocuğunu yatılı vermek isteyen veli, öğrencinin yatılılık disiplin kurallarına uyacağını, disiplin dışı herhangi bir harekette bulunduğu takdirde, yatılılıktan çıkarılacağına dair imzalı bir taahhütname verir.

Pansiyon kurallarına uymayan öğrenciler hakkında  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Pansiyon İç Yönergesi’ ne  göre işlem yapılır ve öğrenci velisine teslim edilir.

2- KİTAP İŞLERİ:

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda okutulacak Fransızca ders kitapları okulumuzdan temin edilecektir. Türkçe okutulacak ders kitapları  okul tarafından verilecektir.

3-GÜNDÜZLÜ YEMEK İŞLEMLERİ

Gündüzlü öğrenciler, Okulumuz yemekhane sorumlusu personelinden yemek kartı alarak öğle yemeği yiyebilecekleri gibi okul kantininden de faydalanabilirler.

4- BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

Okul-aile iletişiminin sağlanabilmesi için öğrenci velisinin güncel ev ve iş adresleri, e-posta adresleri ile telefon numaralarını bildirmesi zorunludur. Bu işlemlerden doğabilecek aksaklıklardan veli ve öğrenci sorumludur.

Bilgileri değişen velilerimizin bilgi yenileme işlemleri 03-04 Eylül 2019 tarihleri arasında 09:30-12:00   ile 13:30-16:30 saatleri arasında Not Devam Bürosunda yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

                                                                                                               Galatasaray Lisesi MüdürlüğüEK1: Yeni kayıt ve yatılılık işlemleri

EK2: Pansiyon başvuru formu

EK3: Öğrenci bilgi formu