2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Sayın Velimiz,
Lisemizin elde ettiği başarıda velilerin iletişimin ve işbirliğinin öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında siz velilerimiz tarafından yapılması gereken işlemler aşağıya çıkarılmıştır.


1-KİTAP İŞLERİ:
2018-2019 eğitim öğretim yılında okulumuzda okutulacak Fransızca ders kitapları okulumuzdan temin edilecektir. Türkçe okutulacak ders kitapları  okul tarafından verilecektir.


2-PANSİYON İŞLERİ:
Okulumuz pansiyonlu olup yatılı kontenjanı 25 kız ve 25 erkek öğrenci olarak belirlenmiştir. Pansiyonumuza öncelikle kız - erkek İl Dışı öğrenciler kayıt edileceklerdir. Boşluk olduğu takdirde il içinden uzak semtlerdeki öğrenciler okul açıldıktan sonra yerleştirilecektir.

Çocuğunu yatılı vermek isteyen veli, öğrencinin yatılılık disiplin kurallarına uyacağını, disiplin dışı herhangi bir harekette bulunduğu takdirde, yatılılıktan çıkarılacağına dair imzalı bir taahhütname verir.

Pansiyon kurallarına uymayan öğrenciler hakkında  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Pansiyon İç Yönergesi’ ne  göre işlem yapılır ve öğrenci velisine teslim edilir.


3-GÜNDÜZLÜ YEMEK İŞLERİ
Gündüzlü öğrenciler, Okulumuz yemekhane sorumlusu personelinden yemek kartı alarak  öğle yemeği yiyebilecekleri gibi okul kantininden de faydalanabilirler.


4-KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
Okulumuzun yatılı olması, gündüzlü öğrencilere yemek verilmesi, kalan ve geçen öğrencilerin sınıflarının ve mevcutlarının belirlenmesi, devam- devamsızlık durumlarının ve okulla - aile iletişimin sağlanabilmesi için öğrenci velisinin en son ev ve iş adreslerinin ve telefonunun bilinmesi zorunludur. Bu işlemlerden doğabilecek aksaklıklardan veli ve öğrenci sorumludur.

Bu  itibarla yukarıda belirttiğimiz hususları yapabilmemiz için velilerin kayıt bilgilerini yenilemeleri şarttır.(Tüm sınıf düzeyi  öğrencilerinin)

Kayıt bilgilerini yenileme işlemleri 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında 09:30-12:00  ile 13:30-16:30 saatlerinde yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü


KAYIT YENİLEME İŞLEMİNDE  İZLENECEK SIRA
1-MUHASEBE
2-DAHİLİYE ŞEFLİĞİ
3-PANSİYON MÜDÜR YARDIMCILIĞI ( YATILI OLACAKLAR İÇİN )
4-NOT VE DEVAM BÜROSU


BELGELER VE FORMLAR (bilgisayarınıza kaydetmek için ilgili belge adının üzerine tıklayınız)
Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Takvimi
Öğrenci Bilgi Formu
Pansiyon Ön Başvuru Şartları
Yatılı Ön Başvuru Formu