1. Sultani Tarih Sempozyumu Bildirisi

Değerli okurlar;

Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılını
kutlamaktayız. Demokrasilerin temel kurumlarından biri olan parlamento, Türk siyasal geleneğinde
oldukça önemli bir kavramdır. Tarihimizde demokrasi ve siyasal temsil kültürü dünyadaki birçok ülkeden daha köklü olmak üzere yaklaşık iki yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. 1860’lı yıllarda başlayan temsil ve meclis tartışmaları 1876 yılında anayasanın ilanı ile neticelenmiş, 1877 yılında ise Meclisi Mebusan adıyla ilk seçimli parlamento deneyimi yaşanmıştır.

I. Dünya Savaşı ve akabinde İstanbul’un işgali sonrası kapanan meclis, bağımsızlık mücadelesini yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi adıyla 23 Nisan 1920 tarihinde yeniden açılmıştır. Ulusal Egemenliğimizin ilan edildiği, temsil gücünün kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunun kabul edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş, bağımsızlık mücadelemizin haklı gerekçesini tüm dünyaya duyurmuştur. Savaşın bitiminde cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk Devletinin rejimi belirlenmiş, çağdaşlaşma yolunda büyük inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Yüz yıllık geçmişiyle TBMM Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumu olarak demokrasinin koruyucusu ve savunuculuğu görevini yürütmektedir.

Galatasaray Lisesi tarih zümremizin ve Sosyal Bilimler Topluluğunun (SOBİT) çalışmalarıyla 3-4 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 1. Sultani Tarih Ulusal Öğrenci Sempozyumu için Milli Eğitim Bakanlığından gerekli onaylar alınarak çalışmalara başlamıştır. Devamını okumak için tıklayınız..