Tevfik Fikret Sempozyumuna katıldık.

    Türk Edebiyatının önemli şairlerinden Tevfik Fikret, ölümünün 100.yıldönümünde, düzenlenen bir sempozlumla anıldı.

      Ali Emiri Efendi Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen sempozyumda Tevfik Fikret’in hayatı, kişiliği, eğitimci yönü, müdürlüğü, şairliği, ressamlığı, mimarlığı, gazeteciliği ele alındı. Sempozyuma Prof. Dr. Zeynep İNANKUR, Doç. Dr. Seyfi KENAN, Yüksek Mimar Ömer KURAN, Doç. Dr. E.Cüneyt AKALIN, Gazeteci – Yazar Orhan KARAVELİ, Arkeolog Osman OCAK ve Tarihçi (Aşiyan Müzesi Müdürü)Ata YERSU konuşmacı olarak katıldı.

   Ünlü bir şair olmasının yanı sıra okulumuz mezunu ve eski müdürlerimizden de olan Tevfik FİKRET için düzenlenen sempozyuma katılarak onu değişik yönleriyle tanımış olduk. Konuşmacılara ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz.