Catherine Millot ve Baturalp Aslan ile Söyleşi Yaptık.

  • Catherine Millot ve Baturalp Aslan ile Söyleşi Yaptık.
  • Catherine Millot ve Baturalp Aslan ile Söyleşi Yaptık.
  • Catherine Millot ve Baturalp Aslan ile Söyleşi Yaptık.
  • Catherine Millot ve Baturalp Aslan ile Söyleşi Yaptık.
  • Catherine Millot ve Baturalp Aslan ile Söyleşi Yaptık.


Galatasaray Lisesi, Fransız Çalışmaları Bölümü ve Felsefe Kulübü, yazar ve psikanalist Catherine Millot'yu ve okulumuz 141. devre mezunu, klinik psikolog, klinik psikoloji doktorası sahibi ve Toulouse 2 Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Baturalp Aslan'nı ağırlamaktan memnuniyet duydu. Toplantıyı felsefe öğretmeni Bay Stéphane Domeracki yönetti.

Konuşmacılarımızın kişisel ve mesleki deneyimlerine dayanarak öğrencilerle yapılan tartışmalar, diğer konuların yanı sıra, bir analizin seyri ve Lacancı analiz ile Freudyen analiz arasındaki farklar üzerine odaklandı.

Rencontre Catherine Millot / Baturalp Aslan - Mardi 03 mai 2023

Le lycée de Galatasaray, le département des études françaises et le club de philosophie des élèves ont eu le plaisir d’accueillir l’auteure et la psychanalyste Catherine Millot, avec la participation de  Baturalp Aslan, ancien élève (141), psychologue clinicien, titulaire d'un doctorat en psychologie clinique et enseignant à l'Université de Toulouse 2. M. Stéphane Domeracki, professeur de philosophie, a animé la rencontre.

En partant des expériences personnelles et professionnelles de nos intervenants, les discussions avec les élèves ont porté entre autres sur le déroulé d'une analyse, les différences entre l'analyse lacanienne et freudienne.