Şişli Belediye Başkanı Hayri İNÖNÜ Okulumuzu Ziyaret etti.