Bilkent Üniversitesinde düzenlenen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın konferansına katıldık.