İzmir Fransız Kültür Merkezinde "Çevre" Konulu kısa film Festivali

15 Mart 2017 günü Jérome ROİSE (Fransızca Öğretmeni) eşliğinde İzmir Fransız Kültür Merkezinde

"Çevre" Konulu kısa film Festivali'ne katılan öğrencilerimizin, 

yorum ve yaratıcılık bakımından mükemmel bir kısa film ortaya çıkardıklarını, 

ayrıca tebrik ve mansiyon aldıklarını betirten bir sertifika almışlardır.