U.S.A Üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizle söyleşi yaptık.

Zeynep KARACAN - Deniz ENFİYECİ - Gülin USTABAŞ - Utku FERAH - Uğur Y.YAVUZ