Türkiye Zeka Oyunları Olimpiyatı Genel Koordinatörü Serkan Yürekli ile Söyleşi Yaptık.