Şemsettin Sami ve İlk Müdürlerimizden Sava Paşa’nın Bugünkü Yakınları Galatasaray Lisesi’ni Ziyaret Etti.

Şemseddin Sami ve Ali Sami Yen’in yakınları olan, aynı zamanda 1868 de kurulan okulumuzun ilk müdürlerinden 4. Sıradaki Müdürü Sava Paşa’nın (1874 1876) torunlarından Thomas Fracheri ve eşi Durhata Fracheri okulumuzu ziyaret etmişlerdir. 

Halen Arnavutluk Haberleşme ve Telekomünikasyon Yüksek Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Thomas Fracheri daha önce Arnavutluk Başbakanlık Protokol dairesi ve Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Eşi Durhata Fracheri ise halen Arnavutluk Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

Galatasaray Lisesi tarihi ile yakından ilgili olan Thomas Fracheri ve Durhata Fracheri okul müdürümüz Tarihçi Profesör Doktor Vahdettin Engin’i makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Okulumuzun tarihi çeşitli bölümlerini de ziyaret eden heyet büyük bir memnuniyetle okulumuzdan ayrılmışlardır. Heyet eski Posta ve Telgraf Merkezi olan Galatasaray Kültür ve Sanat Merkezini de ziyaret etmişlerdir.

  • Şemsettin Sami - Sava Paşa
  • Şemsettin Sami - Sava Paşa
  • Şemsettin Sami - Sava Paşa
  • Şemsettin Sami - Sava Paşa
  • Şemsettin Sami - Sava Paşa
  • Şemsettin Sami - Sava Paşa