Veli-Öğretmen Görüşme Saatleri - 2021

** Veli-Öğretmen görüşmeleri çizelgedeki saatlerde  Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır.