İnan Kıraç Bilgi İşlem Merkezi

Galatasaray Lisesi ilk Merkezi Mekanizasyon uygulamasına 1 Kasım 1984 tarihinde, Necla Şükran Aktaş’ın Galatasaray Eğitim Vakfı aracılığıyla Galatasaray Lisesi Bilgi İşlem hizmetlerini kurmak ve yönetmek amacıyla Sayın İnan KIRAÇ tarafından görevlendirilmesiyle başlamıştır.

1984 yılında Galatasaray Lisesi Bilgi İşleminde kullanılmak üzere Sayın İnan KIRAÇ tarafından Lise’ye Burroughs’un B90 model bilgisayarı, 5 adet Zenith marka bilgisayar ve iki yazıcı hediye edilmiştir. Artan iş hacmiyle donanımda aşağıdaki gelişmeler olmuştur.

1986 yılında B90’a ek olarak B27 model Unisys marka bilgisayar devreye girmiştir. 1987-1988 öğretim yılında Bilgisayar Destekli Öğretim amacıyla Goupil marka Merkezi işlem birimine bağlı 16 adet öğrenci terminali ve 1 adet yazıcı Beyoğlu ve Ortaköy bölümlerinde ayrı ayrı öğretmen ve öğrenci hizmetine açılmıştır. 3 Kasım 1989 tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi” çerçevesinde Koç-Unisys A.Ş. tarafından local network içinde paket programlarla eğitim amacına yönelik 21 adet 80286 işlemcili bilgisayarlarla donanmış ikinci bilgisayar laboratuvarı öğrenci eğitim-öğretim hizmetine açılmış ve bu laboratuvar, o yıllarda öğrenci ders programına giren Bilgi işlem derslerinde de kullanılmaya başlanmıştır.

1989-1990 öğretim yılı içerisinde B28 işlem birimi alınarak ; okul yönetimine, idari işlerde kayıtların bilgisayar ortamında tutulması, bakımı ve raporlanması konusunda destek hizmeti veren B27 bilgisayarı upgrade edilmiştir. Ayrıca 5 adet iş istasyonu B28’e terminal olarak bağlanmıştır. Bu yolla Müdür, Müdür başyardımcısı ve sekreterleri ON-LINE otomasyona geçmiştir.

1992 yılında B28, B39 modeline yükseltgenmiş ve BTOS işletim sisteminden CTOS işletim sistemine geçilmiştir. Otomasyona katılan iş istasyonu sayısı 14’e çıkarılmıştır.

1993 yılında iki adet 80486 işlemcili bilgisayar Galatasaray Lisesi emrine verilmiş olup CTOS’a bağlanmış ve seçimli CTOS veya DOS (WINDOWS) çalışmalarına geçilmiştir.

1995 yılından itibaren eski sistem terk edilerek yerine yine Sayın İnan KIRAÇ tarafından, Galatasaray Lisesi Bilgi İşlem Merkezi, İdari büroları ve öğrenci laboratuvarındaki sistemler yenilenmiştir.

Galatasaray Lisesi’nde ilk internet bağlantısı 1995 yılında Turpak hattıyla ODTÜ üzerinden gerçekleştirilmiştir. Lise’nin, internet bağlantısı yaklaşık 3 yıl Turpak hattıyla , 18 Kbit/s’lik bir hızla ODTÜ üzerinden sağlanırken, Kasım 1998’de Galatasaray Lisesi ile Galatasaray Üniversitesi arasında kurulan dijital veri hattıyla Galatasaray Üniversitesi üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. Dijital veri hattı o zaman Türk Telekom altyapısının izin verdiği en yüksek hız olan 128 Kbit/s hızında çalışmaktaydı. Bu teknik gelişmelere paralel olarak Kasım 1998’de Galatasaray Lisesi Web sitesi projesi hayata geçirilmiş, GSL Bilgisayar Topluluğu öğrencileri tarafından hazırlanan web sayfası, lisenin web sunucusu ile www.gsl.gsu.edu.tr adresinden yayınlamaya başlanmıştır.

128 Kbit/s’lik internet hızı, lisemizdeki internet kullanıcı sayısının artması, lisemizin internet ortamında gerçekleştirilen Uluslararası projelere katılması ve idari işlemlerde bilgi akışının hızlı ve sorunsuz bir internet hizmetini gerektirmesinden dolayı ihtiyacımıza cevap veremez duruma geldiğinden 08.09.2015 tarihinde 10Mbps FiberNet bağlantısı yapılarak lisenin internet sorununa çözüm sağlanmıştır. Günümüzde bu hız 50Mbps simetrik ve 2x50Mbps asimetrik olmak üzere kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir.

Galatasaray Lisesi Bilgisayar Ağı

 Ağın yapısı

Galatasaray Lisesi’nde teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgisayar ve çevre birimleri periyodik olarak yenilenmiş gerek eğitim öğretimde gerekse idari işlerde teknolojinin etkin bir biçimde kullanımına olanak sağlanmıştır.

Yıllara yaygın olarak teknolojik gelişmeleri izleyen Bilgi İşlem Merkezi , iş hacmindeki artışa paralel olarak periyodik dönemlerde yenilenmiş , kesintisiz güç kaynağı ile destekli, lise’nin tüm birimlerini ağ yapısıyla birbirine bağlayan bir sistem oluşturmuştur. Hızlı, yüksek disk kapasiteli donanımlarla, yeni yazılımların uygulanabildiği , kurum içi bilgi akışını yönetebilen ve üzerinden internet hizmetlerinin de sunulabildiği bir bilgi merkezi haline gelmiştir.

Görev ve Sorumluluklar

Galatasaray Lisesi İnan Kıraç Bilgi İşlem Merkezi tarafından öğrenci, öğretmen ve idari personelin kullandığı yaklaşık 160 bilgisayara yazılım ve donanım desteği verilmektedir. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi, teknolojik gelişmeleri fuar, seminer ve konferanslara katılarak, internet ve mesleki yayınlardan takip ederek belirlemekte, kurum içi toplantı ve eğitim seminerleri ile yeni gelişmeler hakkında  okul yönetimini bilgilendirmektedir.

Galatasaray Lisesi Bilgi İşlem Merkezi’nde, bir yönetici, bir işletim uzmanı, bir programcı ve 1 donanım ve alt yapı sorumlusu çalışmakta ve Galatasaray Lisesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek, güncelleştirmek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedirler.

Bilişim Teknolojilerinin eğitim-öğretimde etkin ve yaygın kullanılması lisemizin öncelikleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenci, personel, rehberlik, sağlık, pansiyon  gibi modülleri içeren Galatasaray Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Programı, lisenin ilgili tüm birimleri tarafından ortak kullanılmaktadır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS, E-OKUL) sistemindeki kurum işlemleri, öğrenci işlemleri, sınav işlemleri ve yönetici modülleri kullanılmakta, güncellemeleri yapılmaktadır. 

Bilgi İşlem Merkezi, idari bürolar ve laboratuvarlardaki bilgisayarların donanım arızalarının onarılması ve işletim sistemi yazılımlarının güncellemeleri, lisanslı yazılımların okul içi bilgisayarlara yüklenmesi ve bu yazılımların güncellenmesi, gün içinde idari personel, öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar, yazıcı ve işletim sistemi problemlerinin giderilmesi, Mail Server – Web Server – İdare Server – Firewall – Virüs Server problem ve aksaklıklarının çözümü, network sisteminin işleyişi, problem ve aksaklıklarının giderilmesi ve raporlanması, okulla ilgili Bilgi İşlem Merkezi denetiminde kullanılan projelerin bilgi eksikliklerinin tespiti ve tamamlanması, günlük olarak haberleşmenin kontrol edilerek verilen talimatların yerine getirilmesi, web sayfasının hazırlanması ve güncelleştirilmesi Bilgi İşlem Merkezi’nde görevli elemanlar tarafından yapılmaktadır.