Sosyal Bilimler Laboratuvarı

1999 yılı başlarında, Galatasaray Lisesi’nde tarih, coğrafya, sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi sosyal bilimlerle ilgili derslerin teknolojik olanaklardan yararlanılarak gerçekleştirilebilmesi için yeni bir projenin uygulanmaya konmasına karar verildi. Bu proje çerçevesinde, eski “Küçük Anfi” sosyal bilimler derslerinin daha renkli bir biçimde işlenmesine olanak verecek teknik kolaylıklarla donanmış bir multimedya salonuna dönüştürüldü. Böylece, öğretmenlerin ve öğrencilerin derslerini ya da ödevlerini bilgisayar destekli bir sunuma dönüştürebilmeleri olası duruma geldi.

 

Teknik donanım, genel hatlarıyla şu bileşenleri içermektedir:

  • İntel Pentium Core 2 Quard işlemcili bir bilgisayar,
  • Tarayıcı (scanner) ve yazıcı,
  • Bir video gösterici ve video kamera,
  • Bilgisayara bağlı bir projeksiyon,
  • 5:1 kanallı Dolby Digital ses düzeni.

Sosyal Bilimler Laboratuvarının kullanımı yalnızca ders saatleriyle sınırlı degildir. Özel kütüphanesiyle, öğrencilerin ve öğretmenlerin oluşturduğu araştırma gruplarıyla ve kendi dalında uzman davetlilerin verecekleri düzenli konferanslarla Laboratuvar, aynı zamanda bir “Araştırma Merkezi” gibi çalışmakta ve tarihinde birçok bilimadamı, politikacı, diplomat ya da sanatçı yetiştirmiş lisemizin bu geleneğine katkıda bulunmaktadır