SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

  • sivil-savunma.jpg

 1.Dünya Savaşından sonra savaş ülke sınırlarında geçen bir olgu olmaktan çıkmış ve tüm toplumu ilgilendiren bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu bağlamda çalışmalar yapan kulübümüz sivil halka iç ve dış tehlikelere karşı kendini nasıl savunacağını öğretmekte ve milli bütünlüğün korunması konusunda bilinçli bir toplum yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Doğal afetlerin en çok yaşandığı ülkelerden birinde yaşamamız, doğal afetlere karşı da önlemler almayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle kulübümüz bünyesinde doğal afetler hakkında genel bilgi ve alınması gereken önlemler uygulamalı olarak öğretilmektedir. Kulübümüz sadece üyelerin bilgilenmesini yeterli bulmadığı için  gerek okuldaki öğrencilerin gerek ise halkın bu konularda bilgi sahibi olması için çalışmalar yapmaktadır.