SOBİT KULÜBÜ

-Kuruluş

Sosyal Bilimler Araştırma Topluluğu (SOBİT) Temmuz 1999’da, sosyal bilimlere olan ilgiyi artırmayı ve bu doğrultuda çeşitli araştırmalar yürütmeyi hedefleyen okulumuz öğrencileri tarafından kurulmuştur. Ardından çalışma konuları belirlenmiş ve gönüllü çalışma grupları oluşturulmuştur. Topluluk üyeleri çalışmalarını yürütürken; hayata geçirilen teknoloji destekli yeni eğitim projesi kapsamında 1999 başında kurulan, çok amaçlı araştırma ve sunum merkezi olarak tasarlanmış Sosyal Bilimler Laboratuarı’ndan etkin bir biçimde faydalanmışlardır. Bu laboratuardan hem ilgili derslerde faydalanılmaktadır, hem de topluluk çalışmalarında bu laboratuarın sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam etmektedir.

Sosyal Bilimler Laboratuarı:

Foto1/foto2/foto3

-Amaç

Topluluk; geniş kapsamıyla siyasal bilimler, tarih, coğrafya, sosyoloji vb. bilim dallarını da içine alan sosyal bilimlere daha sağlıklı bir bakış açısıyla bakabilmeyi amaçlar. Topluluk üyeleri; yürüttükleri araştırma faaliyetleriyle, sağlanılan özgür düşünce ve tartışma ortamıyla, sahip olunan teknolojik donanım ve kaynakların kullanımıyla sosyal bilimler alanında kendilerini geliştirme imkanı bulurlar. Böylece öğrencilerin tarih bilinci kazanımı ve sosyal bilimlere olan duyarlılıkları açısından önemli kazanımlar elde edilmektedir.

-Çalışma Düzeni ve Etkinlikler

Topluluk sene başında yapılan toplantıda üyelerin istekleri doğrultusunda, haftalık toplantı gün ve saatlerini belirler. Üzerine araştırma yapılacak ve tartışılacak konular seçilir, öğrencilerin ulaştıkları verileri ve fikirlerini paylaşmalarıyla bu konular üzerine çalışmalar yapılır. Böylece öğrencilerin bu konular hakkındaki bilgi birikimi geliştirildiği gibi aynı zamanda farklı görüş açılarından haberdar olmaları da sağlanmış olur.

Topluluk üyeleri seçtikleri bir konu üzerinde yoğunlaşıp, bu konu üzerine proje hazırlamak imkanına da sahiptir. Topluluğun kuruluşundan itibaren yürütülen bazı proje konuları şunlardır:

● Soğuk Savaş

● Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu

● Kıbrıs Savaşı ve Perde Arkasındaki Gerçekler

● Türkiye’de Sulak Alanlar

● Truva Gelibolu Savaşları

● Fransız İhtilali

● Rönesans Lale Devri

● Türklerde Kültür-Kişilik İlişkileri

● Osmanlı’dan Günümüze Türk Müziği

● İran Tarihi

● Orta Asya Türk Devletleri

● Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Döneminde Türk Ordularının Sahip Olduğu Teknik ve Taktik Beceri

● Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine Yönelik Politikasında Süreklilik ve Değişimler

Proje yürüten üyeler; konuyla ilgili uzman kişilerle görüşüp sesli veya görüntülü röportaj yapabilmekte, kütüphanelerde ve müzelerde çeşitli incelemelerde bulunabilmekte, konularını ilgilendiren bir bölge varsa o bölgeyi bizzat gidip yerinde inceleyebilmekte, çeşitli yazılı ve görsel basın kuruluşlarına başvurarak birtakım kaynaklar elde edebilmektedir. Böylece projelerin daha sağlam temellere dayandırılması hedeflenmektedir.

              Sene içerisinde belirlenen tarihlerde sunum haftaları düzenlenmekte ve topluluk üyeleri sosyal bilimler kapsamına giren bir konu belirleyerek üzerine araştırma yapmakta, araştırmasının tamamlanmasının ardından da Sosyal Bilimler Laboratuarı’nda görsel imkanlardan da faydalanarak sunum yapmaktadır.

               2010-2011 eğitim-öğretim yılında 11.dönem üyeleri tarafından klasik formatı üzerinde uygun görülen birtakım değişiklikler yapılarak “forum” adı altında bir tartışma formatı oluşturuldu ve “Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinin Geleceği” konulu 1.Sosyal Bilimler Forumu düzenlendi. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında da “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Demokratikleşme Hareketi: Arap Uyanışı” konulu 2.Sosyal Bilimler Forumu düzenlendi. Genel olarak beğeni toplayan ve amacına ulaştığı izlenimi veren bu etkinliğin tekrarlarının yapılması planlanmaktadır.

1. ve 2.Sosyal Bilimler Forumları’ndan görüntüler:

Foto4/foto5/foto6/foto7/foto8/foto9

Faydalı olacağı düşünülen birtakım belgesellerin Sosyal Bilimler Laboratuarı’nda gösteriminin yapılması, alanında uzman kişilerin okulumuza davet edilip söyleşiler düzenlenmesi de topluluğun etkinlikleri kapsamındadır.

12.01.2011 Tarihli Prof.Dr.Vahdettin Engin Söyleşisinden kareler:

Foto10/Foto11/Foto12

Topluluk kuruluşundan itibaren öğrencilerin sosyal bilimlere olan ilgilerinin artırılmasında, üyelerin araştırma becerilerinin geliştirilmesinde ve üyelerin sosyal bilimler alanında birikimlerini genişletebilmelerinde önemli faydalar sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. Bünyesinden birçok siyasetçi, yazar, diplomat, bilim adamı yetiştiren lisemizin bu geleneğine katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen topluluğumuzun yoluna daha emin adımlarla devam edeceği inancındayız.