FÜTÜRİSTLER KULÜBÜ

Kuruluş:
Galatasaray Lisesi Fütüristler Kulübü Şubat 2015 tarihinde, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri anlamak, paylaşmak ile hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetler içinde önceden planlayıcı olarak bulunmak amacı ile kurulmuş bir kulüptür.

Türkiye’de liseler seviyesinde ilk olarak kurulmuş ve faaliyete geçmiş fütürist okul kulübüdür.


Çalışma Düzeni ve Etkinlikler:
Kulüp üyesi öğrenciler,  okul idaresi, öğretmenler ve rehberlik bölümü  ile sene içindeki toplantı günlerini planlar. Gelecekte öğrencilerin sosyal ve çalışma hayatını etkileyecek oluşum ve değişimleri gözlemleyip, takip ederek ve uzgörülerde bulunarak tartışılacak konu başlıkları interaktif olarak belirlenir.  Böylece öğrencilerin gelecek yaşam koşulları hakkındaki bilgi ve bilincini geliştirmeye ve aynı zamanda farklı görüş açılarından tüm okul katmanlarının haberdar olmaları da sağlanmaya çalışılır.

Belirlenen konu başlıklarında ilgili uzman kişilerin katkısını sağlamak üzere bu kişilerin uzgörülerinin öğrencilere anlatılması ve paylaşılması için, okulda gerekli toplantı, konuşma, çalıştay ve ‘Galatasaray Fütürist Günü’ etkinliklerini organize eder.

Kulüp faaliyetleri sırasında görüş ve düşünceleri kayıt altına almak sureti ile, günümüzün digital yaşam olanaklarından da yararlanarak, bu değerli görüşlerin tüm okulumuzun katmanları ile ve diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaya önem verilir.

Amaç:
Daha güzel bir ülke ve Dünya planlanması ve bunun yaratılmasında aktif rol alınması kulübümüzün ana hedefidir.