ESKRİM KULÜBÜ

Kuruluş
Galatasaray Eskirim Kulübü kurma fikri ve çalışmaları 2013 yılında başlamış ve 2014 yılı eğitim döneminde okulumuzda ilk eskrim kulübü kurulmuştur. Faaliyet alanı olarak Eskrim’in Epe dalı ağırlıklı başlangıç dalı olarak seçilmiştir. 

Tarihsel bakış
Tarihsel olarak uygulaması çok eskilere dayanan bu spor, ilk olarak kıta Avrupa'sında savaş ürünü dışında değerlendirmeye İspanya’da başlamıştır. İlgi spor kuralları 1450-1470 yıllarında bu ülkede yazılmıştır. Sonrasında spor olarak 18. Yüzyılda olimpik bir spor olarak algılanması İtalya’dan başlayarak bugünkü şekline dönüşmüştür.

Özellikler
Sporlar arasında en fazla hız ve atletiklik gerektiren bir spor dalı olan eskrim Galatasaray Lisesinde ilgi görmesi, bu konuda şehrimizdeki en eski spor kulübü olan Tenis Eskrim ve Dağcılık - İstanbul Kulübünün yöneticileri ve idarecilerinin desteği ile okulumuz ortaklaşa çalışma yapmış ve okulumuza antrenör sağlanması konusunda destek alınmıştır.


 Amaç ve yaratılan fırsat
Bu külüp okulumuzda fazlaca ve özellikle kız öğrenciler tarafından ilgi görmektedir. Bu sporda cinsiyet eşitliği ve kız öğrencilerin spora ulaşma ve onların spor yaparak hayatlarını dengelemeleri adına özel bir fırsat yaratmıştır.