İZCİLİK KULÜBÜ

  • izcilik2.jpg

Türkiye’deki ilk resmi izci örgütlenmesi 1912 yılında Ahmet ve Abdurrahman ROBENSON kardeşler öncülüğünde Mekteb-i Sultani’de başlamıştır.  Yıllarca etkili bir şekilde çalışmalarına devam eden kulüp 80’lerde politik sebeplerden ötürü kapatılmıştır.2009’da Aslan İzci Oymağı olarak tekrar faaliyete geçirilmiştir. Kulübümüzün amacı Aslan İzci Oymağı’nı yeniden aktif hale getirmek ve izcilik temellerini esas alarak topluma yararlı olmayı amaç edinmiş bireyler yetişmesini sağlamaktır.