Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim ve Diğer Uygulamalar

NOT: Okulumuz, Türk ve Fransız Hükümetleri arasındaki ikili Antlaşma ile 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna Ek Madde 34’te belirtildiği gibi Galatasaray Üniversitesine bağlı Galatasaray Lisesi bu ikili Antlaşmaya göre yönetilmektedir. 31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Galatasaray Üniversitesine bağlı Galatasaray Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliğinin 9. maddesinde de Lisemizin Pansiyonlu  bir okul olduğu belirtilmektedir.

Sınavların ve yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okulumuzun pansiyonu 28.02.2021 tarihinde açılacaktır.