Mail Adresleri

Bilgi istemek için info@gsl.gsu.edu.tr
Bilgisayar Kulübü gslbt@gsl.gsu.edu.tr
Web Tasarımı web@gsl.gsu.edu.tr
Fotoğraf Kulübü gsfoto@gsl.gsu.edu.tr
Festivaller Hakkında festival@gsl.gsu.edu.tr
Edebiyat Kulübü gsledeb@gsl.gsu.edu.tr
İngilizce Kulübü gsleng@gsl.gsu.edu.tr
Fransızca Kulübü gslfran@gsl.gsu.edu.tr
Tiyatro Kulübü gsltt@gsl.gsu.edu.tr
Spor Kulübü gslspor@gsl.gsu.edu.tr
Tambur Gazetesi tambur@gsl.gsu.edu.tr
Müzik Kulübü gslmuzik@gsl.gsu.edu.tr
Sinema Kulübü gslsinema@gsl.gsu.edu.tr
Plastik Sanatlar ve Ebru Kulübü gslresim@gsl.gsu.edu.tr